Home
Info
Geschiedenis...
Geografie...
Sociale Struktuur...
Heersende Klasse...
Toerisme...
Zaken Info...
Forum
Chat
Woordenlijst
Literatuur
Links
Lees Gastenboek
Teken Gastenboek

Help ons met een donatie bijdrage

Home >>Sociale Struktuur >>De betekenis van I Yayat U Santi

De Betekenis van I Yayat U Santi

Door : Dominee Dr. W.A. Roeroe / Vertaling: Roderick C. Wahr

Wapen van de Minahasa
Wapen van
de Minahasa
De Minahasa uitroep die vanaf oude tijden tot nu weerklinkt, I Yayat U Santi, wekt tegenwoordig veel aandacht op omdat het wapenschild van de Minahasa vandaag de dag vaak bovenstaand schrijven bevat. Dus, wat is dan de betekenis van deze uitdrukking?

De letterlijke vertaling is: Hef En Richt (Uw) Zwaard Omhoog.

Deze uitdrukking wordt specifiek uitgeroepen door de Waranei, leden van de Kabasaran dans, een oorlogsdans met de zwaard, indien het wordt uitgedaagd door vijanden. Dit is een soort commando, een bevel, maar is tevens bedoeld om de geest te versterken, en terzelfdertijd het enthousiasme om angsten te verdrijven in het aangezicht van uitdagingen (vijanden).

Deze uitdrukking wordt uitgeroepen door leiders van de gemeenschap om hen gezamenlijk met eensgezinde vastbeslotenheid voorwaarts te leiden en te doen wat er is besloten in gemeenschappelijke overeenstemming omwille van hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Het wordt ook geschreeuwd om je te verplichten sterk te zijn, onverminderd voorwaarts te gaan en weigerend om een stap achteruit te doen.


De Kabasaran Dans

De manier waarop de Waranei het schreeuwen is met een hoge stem, ferm, als een bevel, onderwijl de hand met gebalde vuist omhoog en vooruit heffend. De uitroep wordt begeleid door geroep van Waranei collega's of antwoorden of reakties Oehoei!! of Natuurlijk!! in de betekenis Akkoord, laat het zo zijn!.

Als wij deze uitroep vandaag de dag gebruiken dan betekent het: Jezelf uitrusten met een leer, een bovennatuurlijke kracht, een wijsheid en technologie zowel als leiders capaciteit.

Dat, is heden ten dage, ons zwaard dat moet worden omhoog geheven om, nadat iets gezamelijk is overeengekomen, alle uitdagingen die ons leven bedreigen, met alle mogelijke eensgezinde vastberadenhei, het hoofd te bieden, physiek zowel als niet-physiek. Deze uitdagingen zijn armoede, luiheid, domheid, honger, onrechtvaardigheid, dreiging van koloniale overheersing en alles wat een bedreiging is van onze manier van leven.

In Bijbelse termen heeft dit ook de betekenis van de manifestatie van de macht van de dood. En omdat de macht van de dood al eens is overwonnen door de Heer zelve door Zijn Zoon, Jezus Christus, uit de dood te doen herrijzen, is er voor ons geen reden om niet te strijden omwille van onze manier van leven.

Dus, de uitroep I Yayat U Santi! en het geroep van OeHoei! of Natuurlijk!! hebben de betekenis van: Laat ons de uitdagingen van de dood gezamelijk onder ogen zien en het afwenden omwille van onze manier van leven en omwille van onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen..

Aangehaald uit het boek: "Injil dan Kebudayaan di Tanah Minahasa" (Evangelie en Kultuur in de Minahasa(.

 


2004 by Roderick. All rights reserved.write comments to: