Home
Info
Geschiedenis...
Geografie...
Sociale Struktuur...
Heersende Klasse...
Toerisme...
Zaken Info...
Forum
Chat
Woordenlijst
Literatuur
Links
Lees Gastenboek
Teken Gastenboek

Help ons met een donatie bijdrage

Home >> Literatuur lijst boeken over de Minahasa

Literatuur lijst boeken over de Minahasa

Yranzo OFM, Pater Juan
Verslag over den voortgang de Missie in Manado 1635-1645   
Manila, 4 Augustus 1645
Sleutelwoord: Missie Manado

Pieter Bleeker
Reis door de Minahassa en den Molukschen archipel - 2 delen.
Batavia, Lange, 1856
Sleutelwoorden: persoonlijke observaties, reizen, agricultuur, physieke geografie, culturele en sociale anthropologie, molukken, indonesie

N.P. Wilken
Bijdragen tot de kennis van de zeden en gewoonten der Alfoeren in de Minahassa
MNZG 7, 1863
Een presentatie over gebruiken van de autochtone Minahasa mensen in die dagen. Deze artikelen zijn vol van etnographische beschrijvingen van verschillende levensbeschouwingen en levensstijlen, inclusief religieus leven, specifiek in het Tombulu gebied, tot aan fabels en verhalen over oorsprong en betekenis van een aantal plaatsen (negorijen).
Bijvoorbeeld, de naam Tataaran is afgeleid van het woord "tumaar" (belofte), later werd het “tataaran” (de plaats van de belofte). Een verhaal uit de oude dagen toen de Tondano en de Tombulu bevolking overeenkwamen om van deze plaats (negorij) een plek voor transakties te maken, om goederen uit te wisselen (ruilhandel). Gebaseerd op deze overeenkomst kreeg de plaats de naam Tataaran.

Padtbrugge, Robertus
Het Journaal van Padtbrugge's reis naar Noord Celebes 16 Augustus - 23 December 1677   
bijd.1867
Sleutelwoord: Noord Celebes

L. Mangindaan
Oud Tondano
1871

N.P. Wilken
Bijdragen tot de kennis der Alfoersche taal in de Minahasa
Rotterdam: M. Wijt & Zonen, 1866
Vestigt de aandacht op de Tombulu taal. Na het aantekenen van een aantal volks verhalen en raadsels in de Tombulu taal verklaart Wilken in dit boek de Tombulu taalregels, inclusief de geluiden, het vormen van woorden, werkwoorden enzovoorts.

N. Graafland
De Minahasa. Haar verleden en tegenwoordige toestand - 2 delen
Rotterdam: M. Wijt & Zonen, 1867
Een verslag van een persoonlijke tocht door verschillende gebieden in de Minahasa, die verschillende aspekten uit het leven raken in Graafland's eigen tijdsperiode terwijl hij werkte als zendeling voor de NZG (Nederlandsche Zendelinggenootschap).

Sydney J. Hickson
A naturalist in north Celebes : a narrative of travels in Minahassa, the Sangir and Talaut islands, with notices of the fauna, flora and ethnology of the districts visited - 392 p.
London, Murray, 1889
Slwutelwoorden: persoonlijke observaties, maritime transport, fauna, flora, gebruiken en tradities, sulawesi, indonesia

Wawuruntu, A L
De Oude Geschiedenis der Minahasa   
1891
Sleutelwoord: Geschiedenis

Kol, Hubert van
Uit Onze Kolonien, een Schakelstuk   
1903
Sleutelwoord: Kolonie

J.A.T. Schwarz
Tontemboansche Teksten - 3 delen
Leiden: Brill, 1907
Het eerste boek is een kollektie volksverhalen die Schwarz verzamelde, allen in de Tontemboan taal. Totaal 141 verhalen. De themas zijn verschillend, beginnend met fabels, mythen over de creatie van de dorpen, verhalen over de afkomst van namen, tot legenden en mythen van goden zowel als gebeden.
Het tweede boek is een vertaling naar het Nederlands van het eerste boek, met de toevoeging van interpretaties van Schwarz zelf.
Het derde boek bevat taalkundige aantekeningen en ethnografieën van de inhoud van die verhalen
J.A.T. Schwarz is een van de zendelingen van de NZG die eens in Sonder werkte. Zijn vader, J.G. Schwarz was een pionier zendeling die lang in Langowan werkte en in de Minahasa aankwam in 1831, samen met J.F. Riedel, eveneens een pionier zendeling die meer dan 30 jaren van zijn leven daar doorbracht, tot aan zijn dood in Tondano

J.A.T. Schwarz
Tontemboansch-Nederlandsch woordenboek met Nederlandsch-Tontemboansch register
Leiden: Brill, 1908

J.E. Jasper
De Bantiks : een oude volksstam in de Minahassa - 22 p.
s.n., [S.l.], 1909
Sleutelwoorden: mythologie, gebruiken en tradities, ethnische en raciale groepen, sulawesi, indonesia

J.E. Jasper
Eenige onderwerpen, betrekking hebbende op de Minahassa - 10 p.
Kolff, Batavia, 1913
Sleutelwoorden: landbezit, lland recht, gebruiken en gewoonten, sulawesi, indonesia

A.L. Wawo-Runtu
Rede uitgesproken op 18 december 1915 bij gelegenheid der algemeene vergadering der "Perserikatan Minahasa" - 8 p
[S.l., s.n.], 1915
Sleutelwoorden: biografie, onderwijs, nederland, indonesia

A.L. Wawo-Runtu
De Minahasa en het Minahasavolk 1679-1917 - 15 p
De Bussy, Amsterdam, 1918
Sleutelwoorden: dwangarbeid, belasting, ontwikkeling, kolonialisme, sulawesi, indonesia

S. Pangemanan cs.
Keradjinan Orang Minahasa   
Batavia: Landsdrukkerij. 1919
Betreft de Huisvlijt van de Minahassers.

J.W. Gunning
De protestantsche zending in de Minahasa
BKI 80, 1924

A.J. van Aernsbergen
Serie Uit en over de Minahasa - De Katholieke kerk en hare missie in de Minahasa
BKI 81, 1925

N. Adriani
Serie Uit en over de Minahasa - De Minahasische talen
BKI 81, 1925

Afdeeling landbouw, Departement van landbouw, nijverheid en handel
Perkeboenan kelapa boemi poetera ditanah Minahassa - 28 p.
Weltevreden, Landsdrukkerij, 1925
Kokosnoot plantages van de inwoners van de Minahasa
Sleutelwoorden: Palmbomen, kleine boeren, oogst beheer, sulawesi, indonesia

Sam Weleij
Tontemboansch namen register enz. : winèrotan i ngaran e nimangäpo' in dior, karapi im paroro'on i iitoe - 100 p.
Liem Oei Tiong, Manado, 1928
Tontemboan namen register enz..

Cornelis Tjepko Bertling
Grondbezit in de Minahasa - 18 p.
Kolff, Weltevreden, 1928

C.T. Bertling
Echtscheiding cijfers der Christen-inlanders in de Minahasa - 190-233 p
Kolff, Weltevreden, 1929

Hersevien M Taulu
Bintang Minahasa (pingkan mogogoenoij) - 129 p
Balai poestaka, Batavia, 1931 - Serie Balai poestaka; 933
Minahasa Ster

C.T. Berthling
De Minahasische Waruga en Hockerbestattung
NION vol XVI,1931
De Minahasa Waruga en Hurkbegravenissen

G.S.S.J. Ratu Langie
De Kelakerangronden in de Minahassa - 18 p
Persatoean Minahasa, Batavia, 1933
Sleutelwoorden: lokale overheid, publieke administratie, wet gebruiken, wetten en regulering, sulawesi, indonesia

M.R. Dajoh
Pahlawan Minahasa - 103 p
Balai poestaka, Batavia, 1935
Helden van de Minahasa

J.G.Ch. Sahelangi
Ringkasan Hikajat Tanah Bangsa Minahasa Purbakala
Hikajat Bangsa Bentenan jang menduduki bahagian tenggara tanah Minahasa

Makassar: Pertjetakan Makassar, 1950
Beknopte Geschiedenis van het oude Minahasa Ras
Analen van de Bentenan stam die in delen van de Minahasa woont

E.C. Godeè Molsbergen
Geschiedenis van de Minahassa tot 1829
Weltevreden: Landdrukkerij, 1928

J.G.Ch. Sahelangi
Ringkasan Hikajat Tanah Bangsa Minahasa Purbakala
Hikajat Bangsa Bentenan jang menduduki bahagian tenggara tanah Minahasa

Makassar: Pertjetakan Makassar, 1950
Opsomming van de analen van de oude Minahasa bevolking
Analen van de Bentenan stam die in delen van de Minahasa woonde.

H.M. Taulu
Adat dan Hukum Adat Minahasa
Tomohon, 1952
Gebruiken en Gebruiks REcht van de Minahasa.

J.F. Malonda
Membuka tudung dinamika filsafat-purba Minahasa
Manado: Jajasan Badan Budaja Wongker-Werun, 1952
Het openen van de dynamische sluier van de oude Minahasa filosofie.

Hetty Palm
Ancient art of the Minahasa - 59 p
Publisher:Bandung, Masa-Baru, 1958
Oude kunst uit de Minahasa

F.S. Watuseke
Sejarah Minahasa
1961 / 1968
Minahasa geschiedenis
Beknopt maar gepast lijst dit boek chronologisch de gebeurtenissen in de Minahasa vanaf de "oudheid" tot 1954, toen Bitung een zeehaven werd. Het aantrekkelijke van dit boek zit speciaal in de 2e editie, dat in 1968 werd uitgegeven, - zijn de bijlagen die onder andere de historische gebeurtenissen lijsten van de verdeling van het Minahasa land in walak-walak (lokaties) en daarna in distrikten vanaf ongeveer 1679 tot 1966.

E.V. Adam
Kesusasteraan, Kebudajaan dan Tjerita-tjerita Peninggalan Minahasa
Manado: Pertjetakan Negara, 1967
Literatuur, Kultuur en Verhalen over de Minahasa Erfenis
Dit kleine boekje is een verzameling beschrijvingen van gebruiken en oud bijgeloof zowel als manieren in het oude Minahasa. Er zijn ook traditionele kwatrijnen en "de kennis" van het luisteren naar vogels.

Kurt Tauchmann
Die Religion der Minahasa-Stämme (Nordost-Celebes/Sulawesi).
1968
Een Duitse onderzoeker die met deze dissertatie werd gepromoveerd tot Doctor op de Keulse Universiteit. Dit is waarschijnlijk de eerste dissertatie over de Minahasa die ooit in Duitsland werd geschreven. Middels zijn studie probeert Kurt Tauchmann de geloofsovertuiging en het geloof van de autochtone Minahasa stammen uit het tijdperk voor de komst van de Europeanen te reconstrueren.
Dit boek bestaat uit zes delen, elk bespreekt kosmologie, geloof en leer aangaande goden, beschrijft en conseptualiseert over de ziel, leligieuze leiders, religieus gedrag, en uiteindelijk over het religieuze systeem van de Minahasa.
Deze studie is zeer uitvoerig en belicht steeds de verdeling tussen de verschillende stammen binnen de Minahasa.
Het is interessant om Tauchmann te horen spreken over de Minahasa als een "Mythen Museum". In het oostelijke deel van Indonesië is er, volgens hem, geen ander gebied te vinden met zo'n verscheidenheid aan mythen die met elkaar wedijveren als in de Minahasa.

F.S. Watuseke
Magazine: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlansch-Indië (yang biasa disingkat BKI)
KITLV in the Netherlands
In het Nederlands en Engels. Verscheidene artikelen van hem verschenen in deze magazine.

F.S. Watuseke
Oude gebruiken bij zwangerschap en geboorte in Tondano
BKI 126, 1970
Overeenkomstig de titel bespreekt dit artikel oude gebruiken met betrekking tot zwangerschap en geboorte in Tondano, waar bijvoorbeeld wordt uitgelegd wat de betekenis is van maali-ali en matimea´ tot aan namen van specerijen soorten die een moeder nodig heeft om na de geboorte in te baden (zoals Karimenga, Kajutumetow, Muntè pepontolen, en zo verder.). In het laatste deel van het artikel is er ook een tekening van hoe een lokale wieg eruit ziet.

H. Kroeskamp
Early Schoolmasters in Developing Country: A history of experiments in school education in 19th century Indonesia
Assen: Van Gorcum & Comp. B.V., 1973
Vroegere Onderwijzers in een Ontwikkelingsland: Een geschiedenis van experimenten in schoolopleidingen in 19e-eeuws Indonesie
Dokumentatie en analyse van een Onderwijzers school die was opgericht en geëxploiteerd door Graafland. Graafland is de oprichter van de school voor onderwijzers in de Minahasa die eerst werd gesticht in Sonder in 1851 en werd drie jaar later verhuisd naar Tanawangko.
Het thema is opleiding in de Minahasa en de aanwezigheid van de school voor onderwijskrachten, zowel als de invloed op de Minahasa bewoners. In Tanawangko publiceerde Graafland tevens de eerste Minahasa krant (In de Maleise taal), “Tjahaja Siang” (Ochtendgloren)/

L. Adam
Pemerintahan di Minahasa
Jakarta: Bhratara, 1975
Overheid in de Minahasa. Een vertaling vanuit BKI met een voorwoord door F.S. Watuseke

L. Adam
Adat Istiadat Sukubangsa Minahasa
Jakarta: Bhratara, 1976
Gebruiken en tradities van de Minahasa Stammen. Een vertaling vanuit BKI met een voorwoord door G.M.A. Inkiriwang.

Adrian Bernard Lapian
Holy warriors from the sea : (the raid on Manado of 1875) - 25 p
Leiden, Bureau Indonesische studiën, 1976
Heilige Strijders uit de zee (de overval op Manado van 1875)

C.I.J. Sluijk
Tekeningen op grafstenen uit de Minahasa
1976

N.S. Kalangi
Orang Minahasa. Beberapa Aspek Kemasyarakatan dan Kebudayaan
Peninjau 4, 1977.
De Minahasas. Een paar aspecten van Gemeenschap en Kultuur.

Vincent O.L
Seri Mapalus. Koleksi Warisan Nenek Moyang
Jakarta: Yayasan Mapalus
Mapalus series: Collection of Inheritances of Forefathers
Bulletin from the year 1977

Maria J.C. Schouten
De veranderde positie van het Walakhoofd in de Minahasa gedurende de 19e eeuw : ukung, volkshoofd, ambtenaar - 114 p.
Amsterdam, Vrije universiteit, 1978

Boéng Dotulong; Fransz-Rompis, Diana; Kaliey, Ruud; Lumenta, Nol
Minahasa - 44 p
[S.l., s.n.], 1980
Sleutelwoorden: regionale geografie, sulawesi, indonesia

Mieke Schouten
Minahasa and Bolaangmongondow: an annotated bibliography 1800-1942
The Hague: Martinus Nijhoff, 1981
788 Artikelen over de Minahasa die nog steeds zijn gedocumenteerd waarvan het materiaal in verschillende bibliotheken en archieven in Nederland worden bewaard.

N.S. Kalangi
Kebudayaan Minahasa - Koentjaraningrat ed., Manusia dan Kebudayaan di Indonesia
Jakarta: Didjaskara, 1981
Minahasa Kultuur - uit Mensen en Kultuur in Indonesië.

Willem H. Makaliwe
A preliminary note on genealogy and intermarriage in the Minahasa regency, North Sulawesi
BKI 137, 1981
Een inleidende aantekening over genealogy en gemengd huwelijk in de Minahasa regentschap, Noord Sulawesi.

Wil Lundström-Burghoorn
Minahasa Civilization: A Tradition of Change
Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, 1981
Dissertatie over de Minahasa dat wordt bewaard in Göteborg, Sweden.
Een anthropologische studie over de gebruiken en tradities die door de Minahasa gemeenschap worden uitgeoefend, inclusief onderzoek van de relaties en riten van de geboorte van een persoon tot zijn dood.

Watuseke, F. S.; Watuseke-Politton, W. B.
Het Minahasa- of Manado-Maleis. Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde 137, 324-346.   
1981

M.J.C. Schouten
De betovering van de kruidnagel in de Minahasa   
Orion December: 16-18 Haia. - 1985

M.J.C. Schouten
Kruidnagel, brenger van een broze welvaart?   
Mededelingen Vrienden Unsrat-Wenang 1/2: 9-11 Amsterdam. - 1985

Richard A.D. Siwu
Adat, Gospel and Pancasila: A Study of the Minahasan Culture and Christianity in the Frame of Modernization in Indonesian Society
Tesis D.Min, Lexington Theological Seminary, 1985
Gebruik, Evangelie en Pancasila: Een Studie van de Minahasa Kultuur en Christendom in het Kader van Modernisatie in de Indonesische Gemeenschap

A.E. Wahongan-K
Peranan Wanita dalam Pembangunan dan Kaitannya dengan Lembaga Mapalus
Tesis Master, Institut Pertanian Bogor, 1986
De rol van Vrouwen in de Ontwikkeling en de Relatie met de Mapalus Instelling.

Bert Supit
Minahasa: Dari Amanat Watu Pinawetengan Sampai Gelora Minawanua
Jakarta: Sinar Harapan, 1986
Minahasa vanaf de Overeenkomst van Watu Pinawetengan tot de Passie van Minawanua.
(Opmerking: Bert Supit, de schrijver van dit boek is niet dezelfde als doctor Bert A. Supit in Tomohon. Deze Bert Supit is een voormalig officier van het leger (TNI-AD) en is een initiator van de oprichting van de Perguruan Tinggi Manado (Centrum voor Hogere Opleiding van Manado), dat later de Sam Ratulangi Universiteit werd, en woont nu in Jakarta).
Het door Bert Supit geschreven boek kan worden gerangschikt as een onderzoek van de Minahasa geschiedenis. Een van zijn primaire verwijzingen die Bert Supit gebruikt is het boek van E.C. Godeè Molsbergen. Bovendien is de uitgebreide aanhaling van de overeenkomst tussen de Nederlanders en de Minahasas in 1679, 1699 en 1790 volledig uit dat boek aangehaald. Echter, dat houdt niet in dat Bert Supit niet kritisch is ten opzichte van dat boek. In tegendeel, met dit boek toont Bert Supit de vlam van weerstand aan tegen de Nederlanders die ooit voorkwam in de geschiedenis van de Minahasa, specifiek in de Tondano Oorlog.

Ulrich Mai; Helmut Buchholt
Peasant pedlars and professional traders : subsistence trade in rural markets of Minahasa, Indonesia - 155 p
Institute of Southeast Asian studies, Singapore, 1987
Verkopers en professionele handelaren : handel in de dorpsmarkten van de Minahasa, Indonesia

Yoost Kullit
Minahasa: Masa Lalu dan Masa Kini
Jakarta: Lembaga Perpustakaan Dokumentasi & Informasi, 1987
Vertaling van De Minahasa. Haar verleden en tegenwoordige toestand

M.J.C. Schouten
Village administration in Minahasa   
Amsterdam: Free University Pres 1987
Dorpsadministratie in de Minahasa

M.J.C. Schouten
Koppensnellen in de Minahasa, in het verleden en in het heden   
Manguni 1/2: 19-21 Enschede. 1987

M.J.C. Schouten
Myth and reality in Minahasan history: The Waworuntu-Gallois confrontation - Archipel; Etudes interdisciplinaires sur le monde insulindien 34: 119-141.   
Ecole des Hautes Etudes Sciences Sociales 1987
Mythe en realiteit in de Minahasa geschiedenis: De Waworuntu-Gallois confrontatie.

M.J.C. Schouten
Legitimasi sementara: pemerintahan desa di Minahasa   
Jakarta: Gramedia. 1988
Tijdelijke legitimatie: Dorps regering in de Minahasa

Philip Quarles van Ufford
Kepemimpinan lokal dan implementasi program. Pp. 79-108   
Jakarta: Gramedia. 1988
Lokaal management en implementatie programma.

M.J.C. Schouten
The Minahasans: eternal rivalry   
Meppel: Edu Aktief 1988
De Minahasas: Eeuwige rivaliteit

Helmut Buchholt
Kirche, Kopra und Bürokraten: Gesellschaftliche Entwicklung und strategisches Handeln in Nord Sulawesi / Indonesien
Saabrücken: Verlag Breitenbach, 1990
Kerk, Copra en Burocratie. Handels Ontwikkeling en strategische Handel in Noord Sulawesi
Buchholt zelf is een Duitser. Het origineel van dit boek is een dissertatie voor zijn Doctorale promotie io de Bielefeld Universiteit. De titel is inderdaad uniek omdat het de kerk, copra en de burocratie verbindt. In vervolg op de sociologische benadering van ontwikkeling in het conseptuele raamwerk van strategische Groepen onderzoekt Buchholt de centrale rol van de mensen en de regio van de Minahasa in de ontwikkeling van Noord Sulawesi, specifiek vanaf het Nederlands-Indische, politieke koloniale tijdperk met economische transformatie processen tot het tijdperk van de Orde Baru overheid met haar burocratieën.

Richard Leirissa
PRRI/Permesta: Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis
Jakarta: Grafitipres, 1990
De schrijver is een dekaan van de Fakulteit Geschiedenis van de Universitas Indonesia (UI). In de introduktie van het boek dat hij bewerkte schrijft Reimar Schefold onder andere: “The various contributions give voice to a new interest in the culture of Minahasa, which after a long period of considerable silence has been gradually re-emerging in recent years.”. Om de nieuwe bedoelingen voor deze Minahasa cultuur te horen is als een frisse wind.

Laurens Hendrik Paat
Die theologisch-ökumenesischen Partnerschaftsgrundgedanken der Kirchen Indonesiens : am Beispiel der evangelischen Kirche in der Minahasa - 252 p
Frankfurt am Main [etc.], 1991 - Series: Europäische Hochschulschriften. Reihe 23: Theologie; 429
De Theologisch Oecumenische Basis Samenwerkingen van de Indonesische Kerken m.n. de evangelische Kerk in de Minahasa.
Sleutelwoorden: oecumenische beweging, theologie, protestant kerken, sulawesi, indonesia

Lucy R. Montolalu
Minahasa: Negeri, Rakyat dan Budayanya
Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1991
Vertaling van De Minahasa. Haar verleden en tegenwoordige toestand

Helmut F. Weber
Wer fleißig ist, der kann es schaffen : vom Modernisierungsmythos in der ländlichen Minahasa, seinen Ursprüngen und Folgen - 270 p
Eberhard, München, 1993
Wie vlijtig is, bereikt iets : uit de modernisatie mythe in de Minahasa, haar oorsprong en gevolg
Keywords: social research, regional development, rural conditions, social change, social psychology, social mobility, sulawesi, indonesia

David E.F. Henley
Nationalism and regionalism in colonial Indonesia : the case of Minahasa - 91-112 p
1993
Nationalisme en regionalisme in koloniaal Indonesia : het geval van de Minahasa
Sleutelwoorden: regionalisme, nationalisme, ethnopsychologie, kolonialisme, sulawesi, indonesia

K.A. Kapahang-Kaunang
Perempuan: Pemahaman Teologis tentang Perempuan dalam Konteks Budaya Minahasa
Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1993
Vrouwen: Theologisch Begrip over Vrouwen in de context van de Minahasa cultuur.
Aanvankelijk was het een M.Th. thesis die was voltooid op de UKIT in Tomohon in het jaar 1989.

Mangundap, M A, Pastor Agus cs
125 Tahun Gereja Keuskupan Manado   
1993
125 Jaren Manado Kerk Bischop

Louise Gandhi-Lapian
Harmonisasi Hukum tentang Sahnya Perkawinan Kristen dan Hubungannya dengan Harta Benda Perkawinan: Suatu Penelitian Lapangan di ‘Rondor’ Kawangkoan Minahasa
Disertasi Ph.D. Universitas Indonesia, Jakarta, 1993
Strafrechtelijke Harmonie met betrekking tot de Legitimiteit van Christelijke Huwelijken en de Relatie tot de Bruidsschat. Een Veld Onderzoek in ‘Rondor’ Kawangkoan Minahasa
De schrijver was een leerkracht op de Rechts-Facultijt op de Universitas Indonesia in het jaar 1993 om een doctors graad te halen.

Mieke Schouten
Minahasan Metamorphoses: Leadership and social mobility in a Southeast Asian society, c. 1680-1983
Dissertation Vrije Universiteit, Amsterdam, 1993
Mieke Schouten concentreet haar antropologisch-geschiedkundige studie op culturele veranderingen in de Minahasa in het tijdperk tussen 1680 en 1983. Door het gebruik van de term “metamorphoses”in de titel van haar boek, bewijst Mieke Schouten dat in de Minahasa de economische-, potieke-, en religieuze veranderingen nog steeds worden opgevolgd door rituele processen uit het verleden. Bijvoorbeeld, Christelijke praktijken zijn nog steeds niet vrij van rituele processen en primaire religieuze structuren. Buitendien, hoe de moderne nationale burocratische structuren de politieke constellatie ook kleurt, de processen van traditionele leiderschap domineren toch nog de dorps structuren.
Deze dissertatie van Mieke Schouten is een aantrekkelijke combinatie van domentatie en analyse. Dit boek van 340 paginas kan zelfs de basis vormen voor vele nieuwe onderzoeken, bijvoorbeeld betreffende het concept van gezag in de Minahasa cultuur of aangaande Minahasa vrouwen. Mieke Schuten is inderdaag geen nieuwkomer wat betreft studie over de Minahasa. Haar MA thesis op de Vrije Universiteit in Amsterdam in 1978 had reeds het thema van “De veranderende positie van het walak-hoofd in de Minahasa gedurende de negentiende eeuw”. Vanaf die tijd was Mieke Schouten in feite reeds begonnen zichzelf te asserteren als een bron van informatie over de Minahasa, specifiek door haar schrijfwerk. Zij behoort tot die buitenlanders die zeer productief zijn in het schrijven over de Minahasa.

Menno Hekker
Minahassers in Indonesië en Nederland: migratie en cultuurverandering
Disertasi Universiteit van Amsterdam, 1993
Reeds van de titel kan worden gezien dat het onderzoek zich begeeft in de richting van culturele veranderingen van de Minahasa migranten in Nederland. Menno Hekker maakt zijn studie ethnographische duidelijk. Zijn studie is een geval over een bepaald soort migrant. Gebaseerd op de benadering via culturele verandering vergelijkt Menno Hekker dan tussen Minahasa mensen die reeds in Nederland verblijven en diegenen die in de Minahasa verblijven. Hij noemt de culturele veranderingen in de Minahasa migrant een "folkloriserend" proces. Dit process vindt plaats vanwege context veranderingen, waar de Minahasa cultuur wordt tot leven geroepen. Dat betekent dat de originele context van de Minahasa cultuur is veranderd door de context van het sociale leven in de Nederlandse gemeenschap, resulterend in de verdwijning van een aantal culturele elementen. Echter, er zijn een aantal gebruiken en culturele elementen die men blijft onderhouden zoals uitdrukkingen van dankbaarheid aan God, bijeenkomsten, nieuwjaarsviering, kerstboom viering, maenket (volksdans), kabasaran (volksdans) en mapalus. Mapalus (lokale term voor samenwerken) wordt enkel gedaan als een wederkerig principe onder de Minahasas in Nederland.

David H. Tulaar, ed.,
Opoisme: Teologi Orang Minahasa
Tomohon: LETAK, 1993
Opoism: Theology of the Minahasa people
Documentation of a discussion process with the theme “opoism” taking place by mail as well as through seminars from the year 1990 till 1993.

David H. Tulaar, ed.
Merunding-rundingkan Kerja Selamat: Buku Penghormatan Hari Jadi ke-60 Prof. Dr. W.A. Roeroe
Tomohon: LETAK, 1993
A Festschrift for Rev. W.A. Roeroe with themes like village development, women, church and theology of the Minahasa.

F.S. Watuseke; D.E.F. Henley
C.C. Predigers Verhandeling over het plaatselijk bestuur en de huishouding van de Minahasa in 1804 -357-385 p
1994 - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde" ; 150
Sleutelwoorden: civile dienst, gebruiken en tradities, bronnen dokumentatie, negentiende eeuw, sulawesi, indonesia

Helmut Buchholt dan Ulrich Mai, eds.
Continuity, Change and Aspirations: Social and Cultural Life in Minahasa, Indonesia
Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1994
Bevat elf artikelen van verschillende schrijvers, naast de inleiding, welke zich in alle drie delen van het boek bevinden.
Deel een, bevat drie artikelen met raakvlakken naar sociaal-historisch en culturele ontwikkelings aspecten van de Minahasa.
Deel twee belicht specifiek de lokale politieke aspecten en sociale verschillen. Dit deel bevat vijf artikelen.
Deel drie bevat drie artikelen betreffende ideologische en economische aspecten van de ontwikkeling van het gebied.
Een groot deel van dit boek bestaat uit de samensmeling van discussies van vijf Duitse onderzoekers van de Bielefeld Universiteit. Het is belangrijk op te merken dat vanaf de jaren 1980 de Bielefeld Universiteit de Duitse universiteit bij uitstek is die veel aandacht schenkt aan het onderzoek van de Minahasa.
Haar kontakten met onderzoekscentra van de Manado UNSRAT eveneens nauw is. Dan is er een contributie van Mieke Schouten de elite cirkel van oud en nieuw in Sonder. Twee van haar artikelen zijn afkomstig van onderzoekingen in UNSRAT. Een artikel gaat over de rol van vrouwen in Minahasa dorpen, geschreven tesamen met Wiesje Lalamentik, Alex Ulaen en Justus Inkiriwang. Een ander artikel gaat over kracht centrales en de rol van de niet-agrarische arbeidskracht sector in de dorpen van Noord Sulawesi, uitgevoerd door Lucky Sondakh.

M.J.C. Schouten
Old and new élite in a village of Sonder   
Singapore: Institute of Southeast Asian Studies 1994
Oude en nieuwe elite in een dorp van Sonder

M.J.C. Schouten
Wa'ilan and boss: Status seeking in Minahasa   
Leiden: Research School CNWS 1995
Wa'ilan en baas: Zoeken naar status in de Minahasa

Reimer Schefold, ed.
Minahasa Past and Present: Tradition and Transition in an Outer Island Region of Indonesia
Leiden: Research School CNWS, 1995
Minahasa Verleden en Heden: Traditie en Transitie in een Buiten Eiland Regio van Indonesie
Bevat acht artikelen, naast de introductie die is geschreven door de editor van het boek, over verscheidene op zichzelf staande themas. Bijvoorbeeld Mieke Schouten bespreekt de zoektocht naar status in de Minahasa, of Reimar Schefold met het thema diefstal van heroiek (over Tumileng), of David Henley met een analyse van carthografie in de Minahasa gedurende haar geschiedenis.

David E.F. Henley
Nationalism and Regionalism in a Colonial Context: Minahasa in the Dutch East Indies
Leiden: KITLV, 1996
In de vorm voor revisie presenteert de schrijver reeds de inhoud van dit boek als een deissertatie voor Ph.D. aan de Australian National University in het jaar 1992. David Henley zelf is Engelsman. Dit boek is onderzoekt in essentie de regionale nationale ontwikkeling die ontsproot in de Minahasa in het tijdperk vanaf Nederlands-Indië tot het jaar 1942. Hij voert tevens een diepe analyse uit van de interpretatie van “bangsa Minahasa” (de Minahasa ras). De diep politieke debatten in de Minahasarad zowel als de geschiedenis van de geboorte van de politieke organisatie van het Minahasa volk zijn in zijn werk gedocumenteerd.

Yuniawati Umar
Korelasi Waruga dan Lumpang Batu. Suatu Studi Awal dan Studi Kasus di Minahasa. Seminar Prasejarah Indonesia I. Yogyakarta.
Dwi Yani, 1996
Korrelatie van Waruga en Grote Stenen. Een Voorstudie en de Minahasa Case Studie. Seminar Indonesische Prehistorie I. Yogyakarta

Gerry van Klinken / Gerungan Saul Samuel Jacob Ratu Langie
Richard Wagner and Minahasa's past - 187-193 p
1998 - Kabar seberang - Yayasan Soekarno monograph series; 28/29 2
Blijvend boeiend : artikelen over Indonesië en Zuidwest Pacific om Bob Hering te eren / ed. door Harry A. Poeze en Antoinette Liem
Sleutelwoorden: biografie, indonesische literatuur, twintigste eeuw, sulawesi, indonesia

Herman Carel Waworuntu dan (1)Tolang Sara Rengkoeng, (2)Maria Tenden dan (3)Tewik
Silsilah Keturunan   
Pinaesaan Ne Keluarga Besar Waworuntu, Jakarta 2001
Familie stamboom van Waworuntu, Rengkoeng, Tenden, Tewik. Deze stamboom heeft meer dan 2200 personen..

M.J.C. Schouten
Manifold connections: the Minahasa region in Indonesia   
South East Asia Research - London 2004
Meervoudige connectie: Het Minahasa gebied in Indonesië.

S. Pangemanan cs.
North Sulawesi Textiles and the revival of the Bentenan Cloth (article)   
Wastraprema, the Indonesian Traditional Textile Society, Jakarta - December 2004 (planned)
About Traditional textile in North Sulawesi

Jan F. Menayang
Kamus: Melayu Manado - Indonesia / Indonesia - Melayu Manado   
IPCOS Jakarta, Dec. 2004 (planned)
Woordenboek: Manado Maleis - Indonesia / Indonesia - Manado Maleis

Muskens, Dr M.P.M.
Sejarah Gereja Katolik Indonesia I: Misi di Sulawesi-Utara   
????
Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Indonesia I: Missie in Noord Sulawesi

I.W. Palit
Sejarah Manusia Pertama di Minahasa
Een kleine stencil zonder datum
Geschiedenis van de eerste mensen in de Minahasa
Op de Sidang Raya IX van de Genootschap van Kerken in Indonesie (DGI), in Tomohon in het jaar 1980, werd dit stencil uitgereikt aan deelnemers van het evenement

Bron: David H. Tulaar / e-mail:
Bron: Royal Tropical Institute - Information & Library Services
Bron: Titel gevonden in andere literatuur
Bron Titel verstrekt door bezoeker van deze website.

Opmerking: Als u een interessante boektitel heeft die hier niet is vermeld, echter die gerelateerd is aan de Minahasa, laat het dan svp weten aan .

Dank U.

 


© 2004 by Roderick. All rights reserved.write comments to: